human being,

stop huffing, start b r e a  t  h  i   n   g

stop tripping, start dreaming

 

stop hating, start b r e a  t  h  i   n   g

stop dying, start living

 

stop greeding, start b r e a  t  h  i   n   g

stop starving, start feasting

 

stop choking, start b r e a  t  h  i   n   g

stop hurting, start healing